Alfa Beer “Greek Style”.

Agency: Soho Square Athens

Client: Alfa

Creative Director: Nikos Vavakis

Art Director: Nikos Katrivanos

Copywriter: Aggeliki Kornelatou

Client Service: Dimitra Kakoulidi

Food Styling: Mihail Athanasiou

Agency: Soho Square Athens

Client: Alfa

Creative Director: Nikos Vavakis

Art Director: Nikos Katrivanos

Copywriter: Aggeliki Kornelatou

Client Service: Dimitra Kakoulidi

Food Styling: Mihail Athanasiou